/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(158.74 KB 1200x600 wasatka.jpg)
Co wiesz o... wąsatce? Anonymous 12/02/2021 (Thu) 17:15:44 [Preview] No. 24955
Wąsatka (Panurus biarmicus) – gatunek niewielkiego ptaka osiadłego lub koczującego z rodziny wąsatek, której jest jedynym przedstawicielem. Zamieszkuje Europę (przeważnie plamowo) oraz Azję od Morza Kaspijskiego i Azji Mniejszej na wschód przez Azję Środkową aż po północno-wschodnie Chiny. W Polsce nieliczny lub bardzo nieliczny ptak lęgowy niżu, częstszy na zachodzie kraju (tam lokalnie liczny); liczebność krajowej populacji szacuje się na 1800–2500 par.

Upierzenie ogólnie jasnocynamonowe. Bardzo długi, schodkowato zwężający się ogon i krótkie skrzydła. Dziób ostry, lekko wygięty. U samców głowa i kark jasnoszare, na bokach głowy charakterystyczne, czarne plamy w kształcie „wąsów”, które widoczne są z daleka. Grzbiet, ogon i lotki cynamonowordzawe, spód ciała biały z lekkim, różowym odcieniem. Barki rdzawożółte. Skrzydła w podłużne pasy brązowo-czarno-białe. Pokrywy podogonowe czarne. Samice mają głowę cynamonowobrązową bez „wąsów”, beżowe pokrywy podogonowe i ogólnie bardziej matowe upierzenie. Młode podobne do samic, lecz z czarnym grzbietem i pokrywami podogonowymi.

Wymiary średnie: długość ciała: około 14,5–17 cm; rozpiętość skrzydeł: 16–18 cm; masa ciała: 11–20,8 g.

Występuje w rozległych połaciach trzcin na obrzeżach jezior i zarośniętych starorzeczach. Gniazdo umieszczone jest nisko nad wodą w pałkach lub trzcinach. Jest zbudowane z suchych liści trzciny i wyścielone jej kwiatostanami.

Dwa lęgi w roku – pod koniec kwietnia i w czerwcu. W zniesieniu 5–7 jaj, białych z rzadkimi ciemnobrązowymi plamkami i żyłkami.
Od zniesienia ostatniego jaja wysiadywanie trwa przez okres 12–13 dni. Pisklęta opuszczają gniazdo po 10–13 dniach.

Pożywienie ptaka są głównie owady.


Anonymous 12/03/2021 (Fri) 01:58:28 [Preview] No.24957 del
>>22955
Oj chyba ktoś sie naprawde zgubił skoro mi tu z jakąś wąsatką wyjeżdża. Ty mi lepiej powiedz jak to jest, że kaczki żyją średnio 10 lat, a ten jeden jebany kaczor ma już ponad 70 i dalej pierdoli farmazony.Top | Return | Catalog | Post a reply