/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(15.80 KB 150x200 39068[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 12/02/2021 (Thu) 20:00:12 [Preview] No. 24956
Policjanci pobili pseudokibiców. Jest prawomocny wyrok
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-policjanci-pobili-pseudokibicow-jest-prawomocny-wyrok,nId,5682513#crp_state=1
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply