/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(23.66 KB 150x200 1820914[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 12/07/2021 (Tue) 20:17:11 [Preview] No. 24977
Policjanci z Podkarpacia nie dostali nagród. Twierdzą, że to kara za zwolnienia lekarskie
https://nowiny24.pl/policjanci-z-podkarpacia-nie-dostali-nagrod-twierdza-ze-to-kara-za-zwolnienia-lekarskie/ar/c3-15940697
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply