/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(22.80 KB 193x294 th_005[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 12/08/2021 (Wed) 17:03:19 [Preview] No. 24980
Myśliwy zastrzelił dziecko. Dariusz Ch. nie pomógł chłopcu, tylko odjechał
https://www.dziennikwschodni.pl/opole-lubelskie/mysliwy-zastrzelil-dziecko-dariusz-ch-nie-pomogl-chlopcu-tylko-odjechal,n,1000299924.html
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛


JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 12/08/2021 (Wed) 17:04:41 [Preview] No.24981 del
Skandal we wrocławskiej policji. Są dymisje
https://wiadomosci.wp.pl/skandal-we-wroclawskiej-policji-sa-dymisje-6713211544836832a
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply