/klpmm/ - Klaipėdos Merginu Myletojai

Jei yra merginos apie jas reikia diskutuoti!

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom


Vasara baiges... Ir nauji kovido draidimai ateina. RIP

Expand All Images


(25.16 KB 452x525 poshalim.jpg)
Anonas 09/25/2021 (Sat) 10:48:07 [Preview] No. 2462
Pas šita gal jau buvot?


Justas 09/25/2021 (Sat) 12:30:06 [Preview] No.2463 del
Buvau prieš kelias dienas Kaune. Blogiausia ever. Pradžioj susitariau sms. Pasakiau ko noriu. Atėjus aš nieko nežinau, kalbėjai su oreratore. Pradžioj oral sakau, o ji maždaug ne. Kandoną uždėjo ir užlipo be jokių emocijų ir t.t. buvau paėmęs valandą ir sumokėjęs, po baigimo atsiėmiau pusę sumosnir išėjau. Vienu žodžiu tragedija


Pajero 09/30/2021 (Thu) 06:00:17 [Preview] No.2479 del
Dabar Šiauliuose jau. Tik ten neaišku , kitos foto sudėtosir tos pačios matomai ne Lietuvoj darytos. Ir pana ar ta pati ar kita dirba taippat neaišku.Top | Return | Catalog | Post a reply