/klpmm/ - Klaipėdos Merginu Myletojai

Jei yra merginos apie jas reikia diskutuoti!

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom


Vasara baiges... Ir nauji kovido draidimai ateina. RIP

Expand All Images


(184.28 KB 1055x844 1.jpg)
donkratas 10/10/2021 (Sun) 13:16:11 [Preview] No. 2531
Tingi ir skubina labai, pasiėmiau valandą tai atbuvai su dušu ir dulkinimusi max40 min. Plius konvėjeris reikė laukti, sutartas laikas neegzistuoja, pralaukiau apie valandą. Na ir kaip sakant nepagautas ne vagis, bet matyt iš dušo per greit išėjau tai keistoje situacijoje užtikau, kabykloje drabužių tipo perkabino mano daiktus ir rankinė buvo prasegta, sakė tipo norėjo perkabint tvarkingiau daiktus, smalsu kuo būtų pasibaigęs perkabinimas jei užvėlavęs būčiau pora minučių iš dušo išeiti. tad spręskit patys, nepagautas ne vagis. be to skelbime visai ne jos nuotraukos. atvežta pavargus tingi moteris apie 40.


donkratas 10/10/2021 (Sun) 13:19:25 [Preview] No.2532 del
(85.96 KB 768x1024 3.jpg)
(120.23 KB 769x1024 2.jpg)
jos tikros foto. svarbiausia pilvą įtraukti. Na ir toks vaizdas kad higiena nelabai rūpi nes smirdėjo iš burnos ir suprakaitavus buvo. Rankšluostis tipo sausas bet vakarykštis visą dieną naudotas. Nx neveškit tokių. nors savo foto dėtų o dabar skelbime visai išvaizdžios merginos įdėtos o realybėje.


narkata Anonas 10/10/2021 (Sun) 13:40:57 [Preview] No.2533 del
Ar dnm yra LT baryga? Radau tik sterus, reikia ko nors linksmesnio.


Pajero 10/11/2021 (Mon) 08:17:24 [Preview] No.2535 del
Einant į tokias vietas jau reikia išsituštint kišenes ir nepasilikt nieko vertingesnio. Imu paprastai max 20 euro daugiau nei sutarta, visa kas veringesnio pasilieku iškart mašinoj. Striukė tuščia, o einant dušan telefoną ir raktelius auto imu kartu.Top | Return | Catalog | Post a reply