Κύριε, ἐλέησον Chain#WallGo 10/16/2020 (Fri) 02:39:03 Id: 8fd5c1 No.98206 del
>>98205
Οι φράουλες είναι νόστιμες!