Matury 2021 Anonymous 04/22/2021 (Thu) 17:41:33 No.23547 del
(8.80 KB 474x315 see you.jpeg)
https://www.eskarock.pl/wiadomosci/policjanci-przypilnuja-matur-i-egzaminow-osmoklasisty-uczniowie-tez-wszczynaja-falszywe-alarmy-bombowe-ak-Xm1Y-SM8g-TpVZ.html http://archivecaslytosk.onion/8f5AG

Policjanci przypilnują matury i egzaminów ósmoklasisty! "Uczniowie też wszczynają fałszywe alarmy bombowe"

Do dyrektorów szkół wpłynęło pismo od szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z prośbą o przygotowanie placówek do możliwych fałszywych alarmów bombowych w okresie egzaminów. Dyrektorzy powinni wyznaczyć osoby do stałego kontaktu z konkretnym policjantem. To po tym, jak w przedszkolach na Mazowszu w ostatnich dniach odnotowano ponad 450 takich alarmów. Sprawcom może grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja szykuje się do tegorocznych matur

Główna Komenda Policji wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji opracowały plan działań dla szkół na wypadek alarmów bombowych. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wysłał do dyrektorów placówek oświatowych pismo w tej sprawie. Zgodnie z tym pismem, współpraca policjantów z dyrektorami szkół powinna się opierać na trzech głównych punktach:

w każdej placówce ma być osoba wyznaczona do stałego kontaktu z konkretnym policjantem i to ona ma informować policję o niepokojących wiadomościach, mailach czy telefonach;

szef centralnej komisji egzaminacyjnej zaleca dyrektorom szkół sprawdzanie skrzynek pocztowych nawet w nocy przed egzaminem, a w razie zauważanie niepokojących sygnałów czy maili to właśnie policja ma weryfikować skalę i możliwość wystąpienia zagrożenia;

każda szkoła ma uzgodnić z policją sposób zabezpieczenia placówki, który pozwoli na bezpieczną ewakuację uczniów w razie potrzeby lub na uniknięcie tejże ewakuacji w razie braku realnego zagrożenia.

Plan policji powstał po tym, jak plaga ewakuacji sparaliżowała stołeczne przedszkola. Na samym Mazowszu w ostatnich dniach odnotowano prawie 500 fałszywych alarmów bombowych. Policja spodziewa się kolejnych właśnie w okresie egzaminów maturalnych. Działając z wyprzedzeniem - już dziś zaczyna współpracę ze szkołami.

Message too long. Click here to view full text.