Anonymous 05/04/2021 (Tue) 11:45:04 No.23612 del
https://goniec.pl/w-akcji-policja-straz-pozarna-i-pogotowie-alarmy-bombowe-w-szkolach-przed-maturami-bc-040521

Wspaniale nasi milicjanci zabezpieczyli szkoły, przełożeni pewnie dumni z was? Będą premie i awanse? Czy tylko wspomnienia w rozkazach dziennych?