Anonymous 05/05/2021 (Wed) 22:52:52 No.23623 del
(20.47 KB 886x117 qweb.png)
czemu nie używasz armii botów do rozsyłania CP tylko robisz to manualnie jak jakiś frajer?