Anonymous 05/06/2021 (Thu) 19:28:32 No.23632 del
znalazłem że przynajmniej 9 minut wisiały placki http://archivecaslytosk.onion/S1atA
to było w czasie tego ataku zbożem
czyli chyba działa taktyka