Anonymous 05/09/2021 (Sun) 18:16:13 No.23645 del
>bezpieczenstwo polega na tym, ze zamiast twojego isp twoj ruch widzi dostawca vpn ( ͡° ͜ʖ ͡°)
wtedy twój ISP widzi twój ruch i to że kupiłeś VPN za kryptowalutę
a dostawca VPN widzi twój ruch i ślad płatności za który go kupiłeś