Anonymous 05/10/2021 (Mon) 13:51:33 No.23649 del
>>23647
>większość normików kupuje płacąc przelewem ze swojego konta bankowego
wtedy robią lepiej niż ci którzy płacą kryptowalutą powiązaną z innymi aktywnościami