Anonymous 05/10/2021 (Mon) 14:51:22 No.23654 del
(68.17 KB 720x480 komputer.jpg)
clearnet przypomina bardziej trzeci świat a Tor przypomina świat cywilizowany

trzeci świat (clearnet)
-checkpointy (np. na facebooku)
-inwigilacja, nagrywanie wszystkiego
-cenzura
-wymóg podania danych osobowych, numeru telefonu (papers please)
-centralizacja (kilka korporacji ma władzę nad dużą częścią internetu)

świat cywilizowany (Tor)
-brak checkpointów
-brak inwigilacji/bardzo utrudniona inwigilacja
-brak cenzury
-brak wymogu podawania swoich danych osobowych
-można robić co się chce
-decentralizacja

Message too long. Click here to view full text.