Anonymous 05/10/2021 (Mon) 21:29:01 No.23667 del
>>23664
>super, wrzuć potem na Lolifox
najpierw niech ustali pełne nazwiska oskarżonych które dziwnym tropem zna każdy kto śledził sprawę w 2016 roku
każdy oprócz was, nowocioty