Anonymous 05/10/2021 (Mon) 21:34:37 No.23671 del
checkpointy nie są złe bo i tak wszystko robi się przez słupów