Anonymous 05/10/2021 (Mon) 21:39:17 No.23674 del
dla jędrzejczaka wifi sąsiada jest nie do przeskoczenia