Anonymous 05/10/2021 (Mon) 22:21:08 No.23678 del
>>23667
>najpierw niech ustali pełne nazwiska oskarżonych które dziwnym tropem zna każdy kto śledził sprawę w 2016 roku
a co to zmienia czy Gadowski czy inny?
liczy się to jak i kiedy wpadli
ciekawe że już w 2016 znałeś nazwisko Kamila S. który został zatrzymany w 2019/2020