Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 05/11/2021 (Tue) 09:50:14 No.23679 del
(9.30 KB 180x180 tnl_120777[1].jpg)