Anonymous 05/11/2021 (Tue) 18:29:55 No.23684 del
>>23680
>dystrybucja ma znaczenie? może być jakakolwiek z tych popularnych? bo nie jestem aż taki zaawansowany.
może być dowolna dystrybucja Linux

>a inne programy? różni się czymś od np. KVM?
tak, VirtualBox jest lepszy i sprawdzony

>chcę zaimportować tak że połączenie z Windowsa będzie przechodzić przez Whonix Gateway i mieć Whonix WorkStation też uruchomione. mogę tak zrobić?
nie rozumiem pytania

>bank i Facebook przepuści z darmowego? chyba takie najczęściej blokują
oczywiście przepuści, blokują VPN-y i serwery

>polecasz jakieś miejsca gdzie można kupić za bitcoin?
nie, polecam miejsca gdzie można kupić za monero

>i jakieś poradniki jak obsługiwać, czy nauczę się z filmików?

Message too long. Click here to view full text.