Anonymous 05/11/2021 (Tue) 19:03:05 No.23687 del
(649.62 KB 880x880 what.jpg)
>2021
>bezpieczniej jest wysłać dziesiątki tysięcy alarmów bombowych, rozpowszechniać pornografię dziecięcą, grozić politykom, okradać ludzi przez internet niż nie nosić maseczki lub ukraść batonika