Anonymous 05/14/2021 (Fri) 14:08:00 No.23728 del
pewnie dlatego wykop wyłączył możliwość rejestracji zagranicznymi numerami telefonów