Anonymous 05/14/2021 (Fri) 14:12:53 No.23729 del
>>23728
>pewnie dlatego wykop wyłączył możliwość rejestracji zagranicznymi numerami telefonów
kiedykolwiek była taka możliwość?