Anonymous 05/14/2021 (Fri) 14:16:54 No.23730 del
>>23729
>kiedykolwiek była taka możliwość?
cały czas była