Anonymous 05/23/2021 (Sun) 19:50:12 No.23884 del
Wszystkie idioty w Polsce byli arestowani takim obrazom, że policja zawinęła idiot od bankomata, a idiot gawarił, gdzie drugie idioty.