Anonymous 06/05/2021 (Sat) 14:52:58 No.24027 del
>>23918
a jak into emigracja? do jakiego państwa najlepiej wyjechać które będzie najbardziej przyjazne dla anonka? i jak to zrobić bez znajomości języka?

op here