Anonymous 06/09/2021 (Wed) 18:02:41 No.24047 del
>>24045
>Hasła też mogą nas zdradzić przy wycieku. Jeżeli wypłyną nieposolone hashe haseł, a używamy czegoś bardziej ambitnego niż "dupa123", to dla służb nie jest niczym trudnym przeszukanie tych wszystkich wycieków z Adobe, Morele i innych.
jeżeli nie korzystasz z menedżera haseł, to chyba nie jest branża dla ciebie, prawda?