materiały promocyjne Lolifox w innych językach Anonymous 10/21/2021 (Thu) 19:44:17 No.24425 del
(363.18 KB 900x1178 north korea fox.png)
tu możecie wrzucać obrazki promujące Lolifox w obcych językach. jeśli kiedyś znowu wróci w formie chanowej to doda się link

w jakich językach trzeba zrobić: arabski, chiński, japoński, rosyjski, języki Indii (hindi, kannada, bengalski, malajalam itd.), tajski, wietnamski czy jakie chcecie

롤리폭스 뽈스까 rollipokseu polseukka

Linux, Tor, Whonix와 같은 감시 방지 도구를 사용하여 자본가와 싸우십시오! 자본주의에 죽음을! Fight capitalists using anti-surveillance tools like Linux, Tor, Whonix! Death to capitalism!

폭탄 위협! 대피! Bomb threats! Evacuations!

비행기 접지! Plane grounding!

2019년 이후 사이버 범죄 커뮤니티의 전투력 Cybercrime community fighting power since 2019