Anonymous 10/23/2021 (Sat) 12:24:05 No.24448 del
fajnie gdyby najmocniejsi komputerowcy z całego świata połączyli siły i zrobili międzynarodowy odpowiednik Lolifoxa