Anonymous 11/21/2021 (Sun) 12:01:19 No.24697 del
>>24681
>>24683
mocne. myślę że teraz ci nie odpuszczą i poniesiesz konsekwencje