idzie WOT, grupa ciot Anonymous 11/25/2021 (Thu) 16:27:11 No.24753 del
(358.56 KB 666x444 żołnierz cwel.png)
zapostowałam mema na moim twitterze
https://nitter.42l.fr/CherryTechTips
https://nitter.42l.fr/CherryTechTips/status/1463647820880224259#m

nawet normicy śmieją się z żołnierzy WOT, więc niedługo wrzucę mocniejsze memy