Anonymous 11/25/2021 (Thu) 17:11:59 No.24755 del
>>24751
Jesteś tak naiwny by wierzyć, że Izrael zrezygnuje z dobrego interesu? Ta lista nic nie znaczy, Polska i Węgry będą wciąż otrzymywać narzędzia szpiegowskie.