Anonymous 11/25/2021 (Thu) 17:13:46 No.24756 del
>mam nagranie, mogę wrzucić
Dawaj!