Anonymous 11/25/2021 (Thu) 17:17:23 No.24760 del
>>24755
>Jesteś tak naiwny by wierzyć, że Izrael zrezygnuje z dobrego interesu?
interes jest dobry, bo zyskiem dla Izraela jest lista kogo polaki chcą podsłuchiwać
tą listą mogą handlować i grać politycznie (jak wczoraj, ujawniając zhackowanie Ewy Wrzosek) albo wykorzystując do własnych celów (werbować agentów szantażem)