Anonymous 11/25/2021 (Thu) 17:19:23 No.24761 del
>>24759
>Dobrze, że polski kontrwywiad usunął tego zdrajcę i szkodnika. Teraz CERT wolny od rosyjskich wpływów będzie działał na pewno lepiej i skuteczniej.
a Michał Leszczyński? też dobrze że go usunęli?
a inni pracownicy CERT-u? też dobrze że odejdą?