Anonymous 11/25/2021 (Thu) 17:29:43 No.24763 del
>(jak wczoraj, ujawniając zhackowanie Ewy Wrzosek

Nie było żadnego "zhackowania"> Ten screenshot pochodzi z internetu. Poza zamazanym fragmentem cała reszta jest spektralnie zgodna ze zrzutem ekranowym ze starego artykułu o alertach "antyszpiegowskich" od Apple.
Fejk. Ale wy łykacie wszystko, co wam w internetach ktoś wklei.