Anonymous 11/25/2021 (Thu) 17:55:23 No.24773 del
>>24772
>global-abuse-of-cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus
ten artykuł był właśnie o polsce i wykopanie polski jest jego efektem