Anonymous 11/25/2021 (Thu) 18:38:53 No.24792 del
>ale ci z listy jeszcze tam pracują

Dostali szansę. Albo z niej skorzystają, albo nie. Żadne zwolnione miejsce nie pozostanie nieobsadzone. Poważni młodzi fachowcy czekają na taką okazję.