Anonymous 11/25/2021 (Thu) 19:04:31 No.24796 del
>>24794
>a te kurwy jesli cie zlapia to
to nie będą mieć dowodów