Anonymous 11/25/2021 (Thu) 19:49:05 No.24797 del
>skąd ci fachowcy, jak nie z WAT?
Nie reklamuj nachalnie swojego resortowego placu zabaw.