Anonymous 11/26/2021 (Fri) 16:27:06 No.24812 del
>>24810
>było wystawienie waszego zakurzonego agenta Tymińskiego
tego Tymińskiego który miał teczkę na Wałęsę? też wtedy nikt w to nie wierzył, a teraz to wiedza powszechna