Anonymous 11/26/2021 (Fri) 18:39:06 No.24827 del
>>24826
wszyscy wiemy że jesteś Łukaszem Jędrzejczakiem z SKW i odpisujesz samemu sobie