Anonymous 11/27/2021 (Sat) 18:28:52 No.24909 del
>a dowiemy się skąd masz zamiar wziąć tych fachowców?
Nie dowiecie się>

>zabrzmiało jakby polskie cyberbezpieczeństwo miało być koordynowane z Izraela
Owszem, baza cyber będzie poza granicami Polski, w zaprzyjaźnionym kraju.
Jedną z przyczyn jest pojawienie się w Polsce lotnych brygad GRU z emiterami syndromu hawańskiego.
Nie, nie będzie to Izrael.
Nie, nie zgadniecie jaki to kraj, choćbyście zjedli tysiąc kotletów i każdy nie wiem jak się natężał.