Anonymous 11/27/2021 (Sat) 23:28:48 No.24937 del
> Nie miałeś nawet pojęcia o Szwecji w NATO.

Podaj dowód, że do NATO można wstąpić w sposób tajny, bez jawnych procedur opisanych w dokumentach Paktu.

Bo to, że Szwecja współpracuje z NATO od dawna oraz że ostatnio tę współpracę bardzo zacieśniła nie jest równoznaczne z "tajnym wstąpieniem do NATO".