/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(575.88 KB 768x525 człowiek z miasta.png)
Anonymous 05/09/2021 (Sun) 18:18:58 [Preview] No. 23646
>The Wages of Password Re-use: Your Money or Your Life

>When normal computer users fall into the nasty habit of recycling passwords, the result is most often some type of financial loss. When cybercriminals develop the same habit, it can eventually cost them their freedom.

>Our passwords can say a lot about us, and much of what they have to say is unflattering. In a world in which all databases — including hacker forums — are eventually compromised and leaked online, it can be tough for cybercriminals to maintain their anonymity if they’re in the habit of re-using the same unusual passwords across multiple accounts associated with different email addresses.
https://krebsonsecurity.com/2021/05/the-wages-of-password-re-use-your-money-or-your-life/

fajnie jest być człowiekiem z branży i wiedzieć coś lata wcześniej niż inni
7 maja miał zapaść wyrok na Polsilverów, wkrótce mój agent sfotografuje akta sprawy


Anonymous 05/10/2021 (Mon) 18:33:37 [Preview] No.23664 del
>fajnie jest być człowiekiem z branży i wiedzieć coś lata wcześniej niż inni
ja dowiedziałem się z Poradnika dla bojowników, tam było napisane żeby do zakładania maila na Secmailu podać hasło nieużywane w żadnym innym miejscu

>7 maja miał zapaść wyrok na Polsilverów, wkrótce mój agent sfotografuje akta sprawy
super, wrzuć potem na Lolifox


Anonymous 05/10/2021 (Mon) 21:29:01 [Preview] No.23667 del
>>23664
>super, wrzuć potem na Lolifox
najpierw niech ustali pełne nazwiska oskarżonych które dziwnym tropem zna każdy kto śledził sprawę w 2016 roku
każdy oprócz was, nowocioty


Anonymous 05/10/2021 (Mon) 22:21:08 [Preview] No.23678 del
>>23667
>najpierw niech ustali pełne nazwiska oskarżonych które dziwnym tropem zna każdy kto śledził sprawę w 2016 roku
a co to zmienia czy Gadowski czy inny?
liczy się to jak i kiedy wpadli
ciekawe że już w 2016 znałeś nazwisko Kamila S. który został zatrzymany w 2019/2020


Anonymous 05/23/2021 (Sun) 19:50:12 [Preview] No.23884 del
Wszystkie idioty w Polsce byli arestowani takim obrazom, że policja zawinęła idiot od bankomata, a idiot gawarił, gdzie drugie idioty.Top | Return | Catalog | Post a reply