/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(33.45 KB 456x256 13_khaxxx_sizen[2].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 06/07/2021 (Mon) 19:22:35 [Preview] No. 24037
Piotr #FBPE
@piotr4913
3h
1/2
Okazało się, że sprawca bandyckiego, homofobicznego ataku
to funkcjonariusz @PolskaPolicja.
Czyli bandyta prowokator.
PS trzecia-ta zatrzymana osoba, nie była agresorem.
Ten mężczyzna pomagał poszkodowanym.
@tvn24
@gazeta_wyborcza
@Radio_ZET
@mycielski
https://nitter.fdn.fr/piotr4913/status/1401931797706022912#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛Top | Return | Catalog | Post a reply