/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(24.43 KB 447x270 d3071770.png)
Anonymous 06/08/2021 (Tue) 23:47:54 [Preview] No. 24043
@DrDevil: Było już sporo ataków na Tora, które ujawniały dane userów. Według mnie ta sieć musi być skompromitowana, inaczej żadne państwo nie pozwalałoby stawiać u siebie exit nody. Były szef Fundacji TOR też coś pisał o naciskach służb i dlatego uciekł do Europy.

Poza tym lepiej mieć większość pedo w jednym miejscu i ich inwigilować. Niż bujać się po tysiącach serwerów, które nie są w jednej sieci.


DrDevil 06/09/2021 (Wed) 16:07:53 [Preview] No.24045 del
znowu zapomniałeś linka Łukasz https://www.wykop.pl/link/6141237/#comment-92629345

Hasła też mogą nas zdradzić przy wycieku. Jeżeli wypłyną nieposolone hashe haseł, a używamy czegoś bardziej ambitnego niż "dupa123", to dla służb nie jest niczym trudnym przeszukanie tych wszystkich wycieków z Adobe, Morele i innych.

Podejrzewam, że znakomita większość tych ataków na TOR wykorzystywała najsłabsze ogniwo, czyli błędy ludzkie.


Anonymous 06/09/2021 (Wed) 18:02:41 [Preview] No.24047 del
>>24045
>Hasła też mogą nas zdradzić przy wycieku. Jeżeli wypłyną nieposolone hashe haseł, a używamy czegoś bardziej ambitnego niż "dupa123", to dla służb nie jest niczym trudnym przeszukanie tych wszystkich wycieków z Adobe, Morele i innych.
jeżeli nie korzystasz z menedżera haseł, to chyba nie jest branża dla ciebie, prawda?Top | Return | Catalog | Post a reply