/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(828.22 KB 897x1039 paiac.png)
Nazwa polskiego APT Anonymous 06/10/2021 (Thu) 18:27:00 [Preview] No. 24052
Koledzy z Kaspersky GReAT piszą raport o działaniach nienazwanej komórki polskiego cyberwojska i poprosili nas o konsultację w sprawie nazwy i nie tylko.
Wybraliśmy Cocky Eagle. Wy słyszeliście to tutaj po raz pierwszy.

-Karol Molenda lubi postować penisy (ang. cock)
-Łukasz Jędrzejczak również ma podobne zainteresowania
-członkowie komórki są bezpodstawnie zarozumiali (ang. cocky)


Anonymous 06/10/2021 (Thu) 18:28:03 [Preview] No.24053 del
-Centrum Operacji Cybernetycznych ma skrót COC


Anonymous 06/11/2021 (Fri) 20:20:17 [Preview] No.24061 del
pieniądze z wyjebek nie starczyły na działającą klawiaturę? :))))))


Anonymous 06/11/2021 (Fri) 21:04:05 [Preview] No.24062 del
Ktory na wykopie wysyla przegrywom CP? xD


Anonymous 06/11/2021 (Fri) 21:13:59 [Preview] No.24063 del
widać postęp, przynajmniej hakuje istniejące konta (w sumie jedno, jedno konto shakował XD) a nie marnuje hajsu na smsyTop | Return | Catalog | Post a reply