/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(14.27 KB 140x141 wtf.jpg)
Posłowie dostali instrukcje, by łączyć się z internetem przez NordVPN Anonymous 06/16/2021 (Wed) 19:34:50 [Preview] No. 24094
> Przy okazji dzisiejszego posiedzenia Sejmu poświęconego trwającym atakom na skrzynki pocztowe polskich polityków posłowie otrzymali instrukcję bezpieczeństwa. Większość dokumentu jest sensowna, ale są tez punkty kuriozalne np. o VPN.
jeszcze im usecrypta każą uzywać xD


Anonymous 06/17/2021 (Thu) 18:46:18 [Preview] No.24107 del
w tym przedstawieniu rolę Usecrypt odgrywa skrzynka służbowa
ale politycy wiedzą że lepiej nieszyfrowane u Amerykanina niż szyfrowane u polakaTop | Return | Catalog | Post a reply