/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(102.71 KB 1200x600 cwele.jpg)
Anonymous 11/25/2021 (Thu) 17:14:45 [Preview] No. 24758
czerwiec 2021 - Karol Molenda i Łukasz Jędrzejczak jadą na wycieczkę do Izraela
https://ncbc.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/polsko-izraelska-wspolpraca-w-obszarze-szkolen-cyber/
listopad 2021 - Rząd Izraela mocno ograniczył listę krajów, do których można eksportować cyberbroń. Z listy zniknęło wiele krajów autorytarnych w tym Polska i Węgry.
https://therecord.media/israel-restricts-cyberweapons-export-list-by-two-thirds-from-102-to-37-countries/

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ale im napluto w twarz
Molenda i Jędrzejczak pojechali wygadać Żydom wszystko co wiedzą o polskim kontrwywiadzie, ale przynajmniej dostali za to... no właśnie, co dostali? ośmieszenie polski na arenie międzynarodowej xDDDDDDDDDDDDD


Anonymous 11/27/2021 (Sat) 13:03:26 [Preview] No.24858 del
polaczki nie przestają się kompromitować. pewne rzeczy się nie zmieniają


Anonymous 11/27/2021 (Sat) 15:58:47 [Preview] No.24876 del
>>24858
>polaczki nie przestają się kompromitować. pewne rzeczy się nie zmieniają
zmieniają się, za czasów tych poprzednich polaczków jednak Izrael miał ambasadora w polsce i polska nie była na czarnej liście eksportu broni
takiej katastrofy jak po wizycie Molendy i Jędrzejczaka jeszcze nie byłoTop | Return | Catalog | Post a reply